Rots & Water

Rots en Water is een psycho-fysieke sociale-competentietraining die gericht is op het vergroten van het zelfvertrouwen, weerbaarheid en de zelfbeheersing van kinderen.

Door middel van speelse lichamelijke oefeningen worden de kinderen zich meer bewust van hun lichaam en zichzelf (zelfreflectie). Ze leren hoe ze kunnen reageren in moeilijke situaties. Te denken valt aan pestsituaties, situaties waarin je zelf heel erg boos kunt worden, maar ook aan momenten die je spannend vindt, of als je iets wil zeggen maar het niet durft. De kinderen leren dat er een keuze is in hoe je reageert. Ze leren sterk te staan en rustig te blijven.

Rots staat voor: Autonomie. Ik. Kracht. Onverzettelijkheid.
Ik kan voor mezelf opkomen. Ik kan mezelf verdedigen. Ik kan mijn eigen keuzes maken en heb mijn eigen weg te gaan.

Water staat voor: Verbondenheid. Wij. Meebuigen. Vriendschap, communicatie en vrede.

Het ene kind heeft van nature meer 'rots', het andere meer 'water'. Hierin kunnen we van elkaar leren. Beide kwaliteiten zijn belangrijk!

 

In mijn praktijk bied ik Rots & Water aan als groepstraining in een kleine groep van maximaal 8 kinderen. Ook kan de training  worden ingezet in een klas waar het niet  lekker loopt. Heb je andere wensen informeer gerust naar de mogelijkheden.